Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2795 : จะเพิ่มรายวิชาแต่ไม่เปิด
51113252055
เมื่อ : 5/6/2554 16:56:56
IP : 101.51.95.99
มีผู้เข้าชม 596 ครั้งแล้ว

คือผมจะขอเพิ่มรายวิชา คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ผศ.ว่าที่ รต.อภิเดช มงคลปัญญา ปกติจะเปิดสอนในปี1 เทอม1 แต่ปีนี้ไม่เปิด อยากทราบว่าจะเปิดสอนตอนเทอมไหนครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 8/6/2554 10:23:00
IP : 10.114.40.150

วิชาคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ผศ.ว่าที่ รต.อภิเดช มงคลปัญญา ไม่มีเปิดสอน ครับ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนวิชานี้ให้ปรึกษาที่กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน อาคาร 14 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้