Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2815 : ผมยกเว้นผลการเรียนไว้..ทำไมในผลการเรียนถึงเป็นตัว P ครับ
51112032034
เมื่อ : 13/6/2554 16:19:02
IP : 118.172.176.33
มีผู้เข้าชม 733 ครั้งแล้ว

ดูในผลการเรียนรายวิชาที่ได้รับการยกเว้น...เป็นตัว P หมดเลย

ทำไมไม่ขึ้นเป็นเกรดของวิชานั้นๆครับ แล้วไม่รวมเป็นเกรดเฉลี่ยด้วย

ผมต้องเดินเรื่องโอนเกรดเข้าหรือทำอะไรอะไรอีกหรือเปล่าครับ เกรงจะมีปัญหาในภายหลัง

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 14/6/2554 10:59:00
IP : 101.109.47.240

รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นจะบันทึกผลการเรียนเป็น P ในช่องระดับคะแนน โดยนักศึกษาสามารถศึกษาระเบียนการยกเว้นและเทียบโอนรายวิชาเพิ่มเติ่มได้ที่ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นวิชา ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
คลิกที่นี่

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้