Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2892 : เปลี่ยนชื่อ
53111316033
เมื่อ : 7/8/2554 22:56:52
IP : 180.183.59.72
มีผู้เข้าชม 573 ครั้งแล้ว

ถ้าเปลี่ยนชื่อใหม่ ต้องไปแจ้งอะไรที่ฝ่ายทะเบียนบ้างคะ?

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 10/8/2554 16:12:00
IP : 10.114.40.110

เขียนคำร้องทั่วไปเรื่องขอเปลี่ยนชื่อ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ค่ะ
1. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้