Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 29 : นักศึกษา กศ.ยช. ถ้าจะลงเกินจำนวนหน่อยกิตสามารถลงได้เทอมไหน
47142232055
เมื่อ : 26/5/2550 19:00:42
IP : 203.113.45.164
มีผู้เข้าชม 892 ครั้งแล้ว

ลงเทอมไหนครับ คือ ผมจะลงเพิ่มวิชาที่เรียนของซัมเมอร์ ปีที่ 1 แต่ว่าปีนี้ไม่มีนักศึกษาภาค กศ.ยช นี่ครับ จะสามารถลงเพิ่มเทอม 1/2550 ได้ไหม

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 27/5/2550 13:29:00
IP : 10.114.1.29

ถ้าเป็นเทอมสุดท้ายของแผนการเรียน จะสามารถลงข้ามภาคได้ค่ะ คือลงเพิ่มกับภาคปกติ ภาคกศ.บป. ได้ หน่วยกิตสำหรับภาคกศ.ยช. เทอมสุดท้าย ทั้งหมดรวมวิชาในแผนการเรียนด้วย+ลงเพิ่มด้วย ไม่เกิน 18 หน่วยกิตค่ะ เทอมสุดท้ายคือ 1.สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เทอมสุดท้ายจะเป็นเทอมก่อนออกฝึกประสบการณ์ 1 ภาคเรียน หมายถึงมีวิชาฝึกฯอยู่ในเทอม 2/2550 แล้วสำเร็จการศึกษาไม่มีวิชาเรียนอื่นๆ อีกในแผนการเรียนจะถือว่าเทอม 1/2550 เป็นเทอมสุดท้าย 2.นักศึกษาหลักสูตร 2 ปีต่อยอด เทอมที่มีวิชาฝึกประสบการณ์อยู่ด้วยคือเทอมสุดท้ายค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
kob
เมื่อ : 27/5/2550 13:36:00
IP : 10.114.1.29

นักศึกษานิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) ภาคกศ.ยช. เข้าศึกษาปี 2547 เทอมสุดท้ายคือเทอม 1/2550 ค่ะ หน่วยกิตในแผนการเรียนมี 16 หน่วยกิต ลงเพิ่มได้อีก 2 หน่วยกิตค่ะ สามารถใช้สิทธิลงข้ามภาคได้ค่ะ ยื่นคำร้องวันที่ 4 มิถุนายน 2550 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้