Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2920 : ไม่แน่ใจเรียนครบตามหลักสูตร ?
50123252003
เมื่อ : 2/9/2554 14:08:33
IP : 61.19.65.190
มีผู้เข้าชม 455 ครั้งแล้ว

พอดีเรียนปริญญาที่สอง โอนมา เลยไม่แน่ใจว่าเรียนครบตามหลักสูตรหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่ไหนครับ...

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 4/9/2554 14:57:00
IP : 10.114.40.150

สามารถตอบสอบได้ที่งานทะเบียนอาคาร 14 เครับ
เบื่องต้น
ยังขาดเกรดวิชา การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
ยังขาดผลการเรียน วิชา การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผลการเรียนเป็น I ร์ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้