Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3067 : แก้ I

เมื่อ : 30/11/2554 8:50:14
IP : 
มีผู้เข้าชม 441 ครั้งแล้ว

ฉันติด I ในวิชาการตลาด จะต้องแก้ หรือ จะต้องลงทะเบียนใหม่

จะต้องเรียน ปีหน้า ใหม่ ไหม คะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1

เมื่อ : 30/11/2554 16:05:00
IP : 

ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อแก้เกรด I ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนที่ 2/2554 นี้ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้