Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3069 : ค่าลงทะเบียน

เมื่อ : 30/11/2554 13:28:44
IP : 
มีผู้เข้าชม 595 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่า วันสิ้นสุดการลงทะเบียนของเทอม1/2554 ภาคกษ.บป. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันสุดท้ายวันที่เท่าไหร่ค่ะ แล้วต้องจ่ายค่าปรับเท่าไหร่ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1

เมื่อ : 30/11/2554 16:15:00
IP : 

17 ธันวาคม 2554 เป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2554 หลังกำหนดของนักศึกษาภาค กศ.บป. ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้