Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3073 : ถ้าติดeสามารถเทียบโอนเกรดเพื่อย้ายไปมหาวิทยาลัยอื่นที่เป็นราชภัฏ ใด้ไหมคระ

เมื่อ : 1/12/2554 14:29:57
IP : 
มีผู้เข้าชม 632 ครั้งแล้ว

ถ้าติดeสามารถเทียบโอนเกรดเพื่อย้ายไปมหาวิทยาลัยอื่นที่เป็นราชภัฏ ใด้ไหมคระ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 2/12/2554 14:41:00
IP : 10.114.40.86

1. ถ้าจะไปสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ สามารถขอใบรายผลการเรียนได้ แต่เกรด E ก็จะอยู่ในใบรายงานผลการเรียนด้วย
2. ถ้าทำเรื่องโอนย้ายระหว่างมหาวิทยาลัย คำตอบคือ ไม่ได้
3. จะทำเรื่องเทียบโอนไปมหาลัยอื่น เกรดเป็น E เทียบโอนไม่ได้

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้