Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3146 : จบการศึกษา
51124522012
เมื่อ : 15/1/2555 14:35:18
IP : 10.112.2.179
มีผู้เข้าชม 698 ครั้งแล้ว

เวลาทำเรื่องสำเร็จการศึกษาต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง มีค่าใช้จ่ายเท่าไรค่ะ บอกรายละเอียดด้วย ขอบคุณมากค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 15/1/2555 14:40:00
IP : 10.114.40.94

นักศึกษาขอคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่กลุ่มงานทะเบียนฯ พร้อมแนบ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2. ซองจดหมายขาวยาวติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง

ตอบโดย คำตอบที่ 2
noyna
เมื่อ : 15/1/2555 14:41:00
IP : 10.114.40.94

และต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต 500 บาท

ตอบโดย คำตอบที่ 3
51124522012
เมื่อ : 20/1/2555 16:39:00
IP : 103.1.164.30

ต้องใช้รูปถ่ายด้วยมั้ยค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้