Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3147 : ผลการเรียน
51124522012
เมื่อ : 15/1/2555 14:39:31
IP : 10.112.2.179
มีผู้เข้าชม 562 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่าตัวเองจะได้รับเกียรตินิยมหรือเปล่าค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 15/1/2555 14:46:00
IP : 10.114.40.94

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ

1. ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

2. สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “ F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน

3. นักศึกษาภาค กศ.บป. มีเวลาเรียนไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปี

ตอบโดย คำตอบที่ 2
51111056006
เมื่อ : 15/1/2555 17:41:00
IP : 10.99.0.193

แล้วหลักสูตรห้าปี นี่เหมือน สี่ปีไหมคะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้