Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3149 : เรียนซัมเมอร์จะเปิดไหมค่ะ
51112032019
เมื่อ : 16/1/2555 0:32:03
IP : 110.77.187.135
มีผู้เข้าชม 530 ครั้งแล้ว

จะเรียนซัมเมอร์ช่วงปิดเทอมใหญ่จะเปิดไหมค่ะ เพราะยังยังเก็บหน่วนกิตไม่ครบ (วิชาเลือกค่ะ)

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 19/1/2555 10:04:00
IP : 10.114.40.93

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อนโดยมีหลักเกณดังนี้ ให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดการ โดย ให้คณะดำเนินการสำรวจจัดทำบัญชีรายวิชาที่เปิดสอนและสำรวจความต้องการของผู้ เรียน แล้วเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ครับ จึงไม่มีวิชาเอกให้เลือกครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้