Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3189 : ขอทรานสคริป
52124043057
เมื่อ : 1/2/2555 9:45:09
IP : 110.77.208.232
มีผู้เข้าชม 595 ครั้งแล้ว

ถ้าต้องการของทรานสคริปภาษาอังกฤษต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 4/2/2555 10:36:00
IP : 10.114.40.94

นักศึกษาเขียนคำร้องได้ที่กลุ่มงานทะเบียนฯ พร้อมแนบรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และชำระค่าธรรมเนียมในการขอ 100 บาทค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้