Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3216 : การรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียน
52164033016
เมื่อ : 10/2/2555 9:29:07
IP : 122.154.18.254
มีผู้เข้าชม 521 ครั้งแล้ว

สามารถไปรับแทนกันได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องทำอย่างไรครับ ถ้ามีใบมอบฉันทะรับแทนกันได้ไหมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 11/2/2555 15:49:00
IP : 10.114.40.94

ทำหนังสือมอบฉันทะให้รับแทนได้ ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนคนมอบ และคนรับแนบคำร้องมาด้วยค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้