Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3222 : ผลการเรียน
53117012009
เมื่อ : 12/2/2555 19:43:12
IP : 180.183.178.86
มีผู้เข้าชม 736 ครั้งแล้ว

จ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนแล้วทำไมเกรดอีก3วิชาของเทอม1/2554ยังไม่ออกคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 14/2/2555 9:27:00
IP : 10.114.40.93

งานทะเบียนตรวจสอบข้อมูลแล้วครับและบันทึกผลการเรียนให้เรียบร้อยแล้ว มีเพียง 1 วิชา การศึกษาและความเป็นครูไทย นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนครับ เนื่องจากอาจารย์ไม่ได้ส่งผลการเรียนมาครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้