Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3225 : ติด I แก้แล้วครับ
51125012009
เมื่อ : 13/2/2555 12:51:50
IP : 171.99.216.47
มีผู้เข้าชม 455 ครั้งแล้ว

ผมติด I อยู่ 1 วิชา และได้ดำเนินการแก้ I กับอาจารย์ผู้สอนแล้ว อยู่ระหว่างที่อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งเกรดให้ทางมหาวิทยาลัยทราบผู้อยากทราบว่า
     1.ถ้าอาจารย์ส่งเกรดภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ผมจะได้รับพระราชทานปริญญาในปีไหนครับ 
     2.หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจะออกภายในกี่อาทัตย์ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 14/2/2555 9:17:00
IP : 10.114.40.93

ตอบคำถามที่ 1 1.ถ้าอาจารย์ส่งเกรดภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ผมจะได้รับพระราชทานปริญญาในปี 2556 ครับ ไม่ทันปี 2555 ครับ

ตอบคำถามที่ 2 หนังสือรับรอง เรียนครบโครงสร้าง ได้ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้