Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3240 : วิชาเลือกและเสรี ไม่ระบุวันที่
53111356028
เมื่อ : 20/2/2555 21:05:04
IP : 118.172.193.25
มีผู้เข้าชม 500 ครั้งแล้ว

วิชาเลือกกับวิชาเสรี บอกแค่วัน  แต่ไม่ระบุวันที่  งง 
เพราะสอบ 5 15 มัน 2อาทิตย์ ค่ะ  เลยไม่รู้ อังคารไหนแน่

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 21/2/2555 11:30:00
IP : 10.114.40.88

ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี ระบุวัน วันที่ เวลาสอบ ค่ะ ถ้าขึ้นในอินเตอร์เน็ตไม่ครบ ให้นักศึกษาดูได้ที่บอร์ด หน้าอาคาร 14 หรือบอร์ดของคณะ ค่ะ http://www.nsru.ac.th/APR/timetableStudent/Teaching/General_Education_2_2554.pdf

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้