Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3302 : วิชาเลือกเสรี
52111206011
เมื่อ : 14/3/2555 11:39:36
IP : 113.53.32.191
มีผู้เข้าชม 478 ครั้งแล้ว

วิชาเลือกเสรีต้องเรียนกี่ตัวครับแล้วจะลงได้ตอนไหนบ้างครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 14/3/2555 11:44:00
IP : 10.114.40.93

วิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เรียน ทั้งหมด 6 หน่วยกิต ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้