Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3347 : ไม่ส่งงานติด I
54124752001
เมื่อ : 26/3/2555 18:09:26
IP : 202.151.4.19
มีผู้เข้าชม 520 ครั้งแล้ว

กรณีติด I ของเทอม 1/2554 ขณะนี้ส่งงานแล้ว อาจารณ์จะพิจรณาให้เกรดหรือไม่  ตอ้งชำระเงินที่ฝ่ายทะเบียนด้วยหรือเปล่า ตอ่บด้วยนะค๊ะจะรอค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 27/3/2555 9:19:00
IP : 10.114.40.93

นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน ครับ เนื่้องจากการที่อาจารย์เพราะนักศึกษายังไม่ส่งงานหรือยังมีคะแนนไม่พอให้พิจารณาผลการเรียน หากนักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น I ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 ให้ดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไปคือ 2/2554 ครับ และ ไม่ต้องชำระ้เงินเพิ่มเติมครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้