Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3354 : แก้ I แล้ว เกรดยังไม่ออก
51112462006
เมื่อ : 28/3/2555 16:56:26
IP : 183.89.123.135
มีผู้เข้าชม 558 ครั้งแล้ว

แก้ I วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 3 มิติแล้ว แต่ทำไมเกรดยังไม่ออกค่ะ แต่เกรดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแล้ว
อีกนานไหมกว่าเกรดวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 3 มิติจะออก ได้ถามอาจารย์ผู้สอนวิชานี้แล้วเค้าบอกว่าแก้ให้แล้วแต่เกรดยังเป็น I อยู่เลย

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 29/3/2555 9:14:00
IP : 10.114.40.93

ยังไม่มีผลการเรียนส่งมาแก้ไขครับ...
งานทะเบียนติดตามผลการเรียนให้นักศึกษาในการประชุมกรรมการวิชาการ
อยู่แล้วครับ คาดว่าผลการเรียนจะส่งมาจากคณะเร็วๆๆ นี้ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้