Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 341 : วิชาเลือกเสรี
50114612011
เมื่อ : 5/2/2551 21:32:41
IP : 118.172.156.33
มีผู้เข้าชม 708 ครั้งแล้ว

ปี1 เลือกเสรีรอบสองวันไหนค่ะ และลงทะเบียน 1/51 เมื่อไรค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noy
เมื่อ : 6/2/2551 9:07:00
IP : 10.114.1.253

กำหนดเลือกวิชาเลือกเสรีครั้งที่ 2 ทางอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ยช. ( กรณีรายวิชาที่เลือก ครั้งที่ 1 ถูกปิด หมดเขต 3 6 ธันวาคม 2550...... ถ้ากรณีที่นักศึกษาจองไม่ทันตามกำหนด...ให้มาติดต่อที่งานส่งเสริมวิชาการ (ฝ่ายหลักสูตร) อาคาร 14 ชั้น 1 ในวันเปืดภาคเรียนที่ 1/2551...ส่วนกำหนดวันลงทะเบียนของนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ยช.ภาคเรียน 1/2551..ยังไม่ได้กำหนดออกมาค่ะ..

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้