Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 342 : ขอใบรับรองผลการศึกษาใหม่
48124013045
เมื่อ : 6/2/2551 13:02:02
IP : 203.113.50.137
มีผู้เข้าชม 666 ครั้งแล้ว

ใบรับรองผลการศึกษาฉบับภาษาไทยรับไปแล้วรอบแรก แต่ระหว่างทางโดนฝนไม่สามารถใช้งานได้ ยื่นคำขอใหม่เพื่อรับฉบับใหม่แล้ว ทางทะเบียนได้โทรมาแจ้งว่าจะได้รับภายใน 3 วัน เข้าดูในข้อมูลคำร้องขอแล้ว ข้อมูลขึ้นว่ารับไปแล้วหมายความว่าอย่างไรคะ เพราะรอบที่ขอใหม่ยังไม่ได้รับ แล้วจะรับได้เมื่อไรค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noy
เมื่อ : 6/2/2551 13:50:00
IP : 10.114.1.253

ปกติเวลานักศึกษาเข้าดูข้อมูลยื่นคำร้อง...ข้อมูลการรับคืน...จะแสดงสถานะว่า..มารับไปแล้ว..(แสดงสถานะนี้อยู่ตลอดเวลา)...ถ้านักศึกษามารับคืนแล้ว..ข้อมูลจะแสดงชื่อผู้รับคืนและวัน เวลา ที่รับคืนด้วย... นั่นจึงจะเป็นการเสร์จสิ้นกระบวนการของการรับคำร้องคืนของนักศึกษาค่ะ...

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้