Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3554 : สอบถามเรื่องผลการเรียน
54111566051
เมื่อ : 8/6/2555 17:23:41
IP : 180.183.57.124
มีผู้เข้าชม 589 ครั้งแล้ว

เมื่อตอนเทอม 2 ของปี 2554  ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนค่ะแต่ว่าได้มาติดต่อชำระค่าเทอมพร้อมค่าปรับเรียบร้อยแล้ว ใน ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2555 แต่ว่าทำไมยังดูผลการเรียนไม่ได้ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 11/6/2555 16:38:00
IP : 10.114.40.96

ปรับปรุ่งผลการเรียนให้แล้ว ครับ สำหรับในรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนเนื่องจากยังไม่มีผลการเรียนส่งมาที่งานทะเบียนครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้