Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3556 : รายวิชาที่ไม่พบในตารางเรียน
52113412030
เมื่อ : 9/6/2555 13:34:45
IP : 49.48.181.238
มีผู้เข้าชม 409 ครั้งแล้ว

3080002  4311403  ระบบปฏิบัติการและการประยุกต์ใช้งาน 3(2 2 5)

3080004 4312502 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2 2 5)

อยากทราบว่า 2 รายวิชานี้ยังเปิดสอนหรือไม่ครับ
(ถ้าปิดไปแล้วแต่ผมยัง W ไว้ จะต้องดำเนินการอย่างไไรครับ)

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 11/6/2555 16:37:00
IP : 10.114.40.96

ในกรณีนี้ให้นักศึกษาสำรวจในแผนการเรียนก่อนครับ ว่า 1 ปีการศึกษานี้ คือภาคการศึกษาที่ 1/2555 และ 2/2555 มีเปิดการเรียนการสอนหรือไม่ถ้าไม่มี นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษได้ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้