Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3574 : อยากทราบว่าอาจารย์ผู้สอนส่งเกรดให้หรือยัง
51112032008
เมื่อ : 15/6/2555 15:45:00
IP : 182.53.174.179
มีผู้เข้าชม 525 ครั้งแล้ว

เกรดวิชาอาหารว่าง  รหสัวิชา  4612210 ยังไม่ออกตั้งแต่ เทอม 2/2552  อยากทราบว่าอาจารย์ผู้สอนได้ส่งเกรดให้นักศึกษาหรือยังค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 17/6/2555 13:50:00
IP : 10.114.40.84

ยังไม่มีผลการเรียนส่งถึงกลุ่มงานทะเบียนฯ ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้