Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3583 : การขอจบการศึกษา
52125012017
เมื่อ : 20/6/2555 16:05:47
IP : 118.174.31.132
มีผู้เข้าชม 521 ครั้งแล้ว

ข้าพเจ้าลงทะเบียนเทอมสุดท้าย ภาคการศึกษา 2/2554(รวมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)แต่ไม่ได้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าวเนื่องจากติดขัดเรื่องการสอบประกันคุณภาพ แต่ปัจจุบันสอบผ่านประกันคุณภาพหมดแล้ว/จ่ายค่าลงทะเบียนแล้ว(เสียค่าปรับ)/สอบปลายภาคแล้ว และได้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2555 ปรากฏว่าเกรดฝึกประสบการณ์และเกรดอีกหนึ่งวิชายังไม่ออก ต้องตามเรื่องที่ไหนครับ พอดีต้องการหนังสือรับรองว่าเรียนครบโครงสร้างหลักสูตรเพื่อนำไปศึกษาต่อ รบกวนขอคำแนะนำจากฝ่ายทะเบียนด้วยครับ ขอขอบคุณล่วงหน้า

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 21/6/2555 11:08:00
IP : 10.114.40.93

นักศึกษาติดตามผลการเรียนกับอาจารย์ผู้สอนครับ
สำหรับหลักฐานที่จะน้ำไปสมัครงานนั้น
ขอได้เป็นใบ รับรอง เรียนครบโครงสร้าง ครับ
สำหรับรายละเอียดการขอนั้นนักศึกษาติดต่อได้ที่งานทะเบียน
อาคาร 14 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้