Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3593 : ทำเรื่่องจบการศึกษา
53114042080
เมื่อ : 22/6/2555 23:59:50
IP : 180.183.177.62
มีผู้เข้าชม 466 ครั้งแล้ว

เป็นนักศึกษาเทียบโอน 2ปีต่อเนื่องค่ะ แต่ยังไมไ่ด้ทำเรื่องจบเพราะเพิ่งจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จ อยากจะถามว่าทำเรื่องจบหมดเขตเมื่อไรค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 23/6/2555 9:49:00
IP : 10.114.40.105

ให้นักศึกษารีบดำเนินการขอสำเร็จการศึกษา ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้