Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 36 : ผมอยากทราบว่าขอเรียนนอกแผนคืออะไรคับ
นายเฉลิมชัย โชคพล
เมื่อ : 28/5/2550 18:19:46
IP : 202.129.4.163
มีผู้เข้าชม 1455 ครั้งแล้ว

ช่วยอธิบายการขอเรียนนอกแผนให้ผมเข้าใจหน่อยคับว่ามีมันคืออะไรอย่างไร

ตอบโดย คำตอบที่ 1
Webmaster
เมื่อ : 28/5/2550 19:45:00
IP : 10.120.4.13

คือการลงทะเบียนเรียนเพิ่มในรายวิชาที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในแผนการเรียนของนักศึกษาในภาคเรียนนั้น ๆ (โดยปกตินักศึกษาจะมีแผนการเรียนของแต่ละโปรแกรมวิชาอยู่แล้วว่าในแต่ละภาคเรียนจะต้องเรียนวิชาอะไร หากนักศึกษาไม่มีแผนการเรียนของตนเอง ให้สอบถามที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรือที่กลุมงานหลักสูตรฯ) อาจจะเป็นการเรียนเพื่อการแก้ในรายวิชาที่มีผลการเรียนเป็น E หรือในรายวิชาที่ drop ไว้เป็นต้น

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้