Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3619 : อยากทราบวันรับใบรายงานผลการเรียน
53114032027
เมื่อ : 2/7/2555 10:20:12
IP : 115.87.86.29
มีผู้เข้าชม 425 ครั้งแล้ว

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 จะได้รับใบรายงานผลการการเรียนเมื่อไหร่และถ้าหากเกรดเฉลี่ยสะสมได้ 3.72 จะได้เกีรยตินิยมอันดับ 1หรือเปล่าคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 3/7/2555 10:32:00
IP : 10.114.40.86

รับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้