Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3642 : สอบถามสถานะการเป็นนักศึกษา
51113332001
เมื่อ : 9/7/2555 13:34:05
IP : 27.130.104.48
มีผู้เข้าชม 396 ครั้งแล้ว

ขอสอบถามข้อมูลนักศึกษา นางสาวเจนจิรา เมืองสังข์ รหัสนักศึกษา 51113332005 เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สำเร็จการศึกษา เพราะไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน อยากทราบว่า นางสาวเจนจิรา เมืองสังข์ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนทั้งหมดกี่เทอม เป็นจำนวนเงินเท่าไร  และถ้าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปคะ ขอบคุณค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 11/7/2555 9:17:00
IP : 10.114.40.89

เนื่องจากเป็นข้อมูล ส่วนตัวของ นางสาวเจนจิรา เมืองสังข์ จึงขอสวงนสิทธ์ในการตอบคำถามนี้นะครับ นักศึกษาต้องการทราบข้อมูล กรุณาติดต่อที่งานทะเบียนอาคาร 14 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้