Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3670 : เกรียตินิยม
51113322005
เมื่อ : 21/7/2555 10:24:19
IP : 180.183.179.47
มีผู้เข้าชม 545 ครั้งแล้ว

1.อยากสอบถามว่าที่หนูไม่ได้เกรียตินิยมนั้น เกี่ยวกับการลงทะเบียนฝึกงาน ซััมเมอร์ใช่ไหมค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้รุ่นพี่เขาก็ฝึกงานเวลานี้แต่เขาไม่ได้ลงทะเบียนกันรุ่นหนูเป็นรุ่นแรกที่ลงทะเบียน 
2.มีทางแก้ไขไหมค่ะ หรือไม่มี มันรู้สึกเสียดายค่ะ ตั้งใจเรียนแต่ก็มิได้
3.ขอบคุณสำหรับคำตอบน่ะค่ะ เพื่อจะนำไปเป็นข้อมลูให้รุ่นน้องต่อไป

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 21/7/2555 13:07:00
IP : 10.114.40.88

นักศึกษาไม่ได้เกียรตินิยมเพราะระยะเวลาในการเรียนเกินภาคการศึกษาที่กำหนดค่ะ (ต้องจบก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2555 ถึงจะได้เกียรตินิยม)

ตอบโดย คำตอบที่ 2
51113322005
เมื่อ : 21/7/2555 18:04:00
IP : 180.183.179.47

หนูอนุมัติจบ 31 พ.ค 55 เปิดภาคเรียน มันวันที่ 1มิ.ย 55

ตอบโดย คำตอบที่ 3
noyna
เมื่อ : 23/7/2555 13:33:00
IP : 10.114.40.85

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 กำหนดวันเปิดภาคการศึกษา คือวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้