Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3719 : วันสำเร็จการศึกษา,การรับใบรายงานผลการเรียน
52125012017
เมื่อ : 13/9/2555 10:32:58
IP : 118.174.31.132
มีผู้เข้าชม 590 ครั้งแล้ว

ข้าพเจ้าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่2/2554เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย(ตอนนี้เกรดออกครบทุกวิชารวมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) แต่ข้าฯยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2555 พร้อมกับนักศึกษารุ่นที่จะจบการศึกษาในภาค1/2555(ลงทะเบียนเทอมสุดท้ายพร้อมออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) เรียนถามทางทะเบียนดังนี้
1.วันสำเร็จการศึกษาจะตรงกับวันใด(สำเร็จในภาค2/2554หรือสำเร็จพร้อมกับรุ่นที่ยื่นเรื่อง1/2555)
2.ถ้าสำเร็จการศึกษาในภาค2/2554 จะสามารถไปรับใบรายงานผลการเรียนได้เลยรึไม่(ลงทะเบียนบัณฑิตเมื่อประมาณ มิ.ย.2555)
3.จะรับปริญญาในปีใด,ที่จังหวัดไหน
ขอขอบคุณฝ่ายทะเบียนอีกครั้งที่ช่วยตอบคำถาม

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 14/9/2555 12:57:00
IP : 10.114.40.92

- สำเร็จการศึกษาวันที่ 14 กันยายน 2555
- กำนดรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิวันที่ 30 กันยายน 2555
- ส่วนเรื่องรับพระราชทานปริญญาบัตรตอนนี้ยังไม่มีกำหนด ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้