Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3755 : การลงวิชาเฉพาะ
53111226002
เมื่อ : 24/9/2555 12:05:07
IP : 180.183.182.162
มีผู้เข้าชม 364 ครั้งแล้ว

เรียน คบ.วิทยาศาสตร์(เน้นชีวิวิทยา)ค่ะแล้วเทอม 2/2555 ต้องมีให้ลง วิชาเฉพาะหมุ่ทางชีวิวิทยาด้วย แต่ในระบบลงทะเบียนไม่มีให้ลง แบบบนี้ต้องเปิดกลุ่มพิเศษหรือว่าไปลงเพิ่มคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 24/9/2555 16:12:00
IP : 10.114.40.92

ตรวจสอบข้อมูลกับทางกลุ่มงานหลักสูตรแล้วนะคะ ทางกลุ่มงานจะจัดรายวิชาให้เลือกในสัปดาห์สุดท้ายของการสอบนะค่ะ รบกวนให้นักศึกษาเข้ามาจองใหม่นะค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้