Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3780 : ลงทะเบียนวิชาที่ติดE ต้องลงตอนไหนครับ
54111216011
เมื่อ : 5/10/2555 16:46:10
IP : 110.171.131.87
มีผู้เข้าชม 477 ครั้งแล้ว

ลงทะเบียนวิชาที่ติดE ต้องลงตอนไหนครับ พอดีติด1 วิชา2/2554

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 7/10/2555 11:51:00
IP : 10.114.40.92

ลงเพิ่มภาคการศึกษาที่ 2/2555 วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2555

ตอบโดย คำตอบที่ 2
54111596134
เมื่อ : 7/10/2555 17:58:00
IP : 182.53.174.115

ต้องการขอเมล อาจาร วารุณี  วงศิล  สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน วิชาเลือก

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้