Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3802 : การโดนรีทายน์
54124702023
เมื่อ : 18/10/2555 10:25:12
IP : 182.53.179.143
มีผู้เข้าชม 1163 ครั้งแล้ว

ไม่ทราบว่าเกรดเท่าไหร่ถึงจะโดนรีทายน์ ตอนนี้เหลืออีก 1 วิชาที่ยังไม่ออก ตอนนี้เกรด 1.64 ต้องได้เท่าไหร่

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 19/10/2555 10:32:00
IP : 10.114.40.91

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
1. นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังนี้
1.1 ผลการเรียนได้ค่ะคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
1.2 ผลการเรียนได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 6 8 10 และ 10 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ครับ
ในกรณีของนักศึกษาฝ่าน 1.60 มาแล้วก็รอว่าหลังจากเทอมที่ 4 จะถึง 1.8 หรือไม่ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้