Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3943 : ค่าลงทะเบียน
54113532022
เมื่อ : 17/12/2555 13:00:10
IP : 10.104.4.63
มีผู้เข้าชม 520 ครั้งแล้ว

ลงทะเบียนล่าช้ารอบ 2 ลงไป 4หน่วยกิต ต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่ารั่ย

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 18/12/2555 9:16:00
IP : 10.114.40.86

นักศึกษาต้องจ่ายเพิ่มอีก 800 บาทครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้