Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 399 : ใบรับรองคุณวุติ
47112322009
เมื่อ : 20/2/2551 16:25:14
IP : 203.144.240.229
มีผู้เข้าชม 712 ครั้งแล้ว

ให้เพื่อนขอใบรับรองคุณวุฒิที่จบได้ไหมค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 20/2/2551 18:45:00
IP : 10.114.1.253

นักศึกษาสามารถขอแทนกันได้ในกรณีที่ไม่สำเร็จการศึกษาสามารถขอแทนกันได้ครับคือ
1.ขอใบรับรองเรียนครบโครงสร้าง
2.ขอใบรายงานผลการเรียนภาษาไทย
ถ้าสำเร็จการศึกษา หลักฐานดังกล่าวไม่สามารถรับแทนกันได้ครับ ถ้าต้องการจะรับเอกสารดังกล่าวแทนกัน ให้เจ้าของเอกสารเซ็นมอบ อำนาจ โดยมอบอำนาจ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ อำนาจรับรองสำเนาถูกต้องและสำเจาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ มารับเอกสารดังกล่าวแทนกันได้ครับ
หรือถ้าเป็นกรณีที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว สูญหายหรือชำรุด
1. ใบรับรองคุณวุฒิ ขอแทนได้ต้อง แจ้งความที่สถานี้ตำรวจ แล้วนำใบแจ้งความมาแนบ เพื่อให้กลุ่มงานทะเบียนออกใบแทนให้ได้ครับ
2.ขอใบรายงานผลการเรียนภาษาไทย ไม่ต้องแจ้งความ สามารถมายื่อนคำร้องขอใหม่ได้ที่กลุ่มงานทะเบียนครับ
3. ใบประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร ขอแทนได้ต้อง แจ้งความที่สถานี้ตำรวจ แล้วนำใบแจ้งความมาแนบ เพื่อให้กลุ่มงานทะเบียนออกใบแทนให้ได้ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้