Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4017 : การกลับเข้ามาศึกษาใหม่(ต่อจากกระทู้ที่ 3993)
52125012017
เมื่อ : 9/2/2556 17:15:03
IP : 171.4.130.153
มีผู้เข้าชม 521 ครั้งแล้ว

ขอโทษครับที่ให้รายละเอียดไม่ครบ
รหัสนักศึกษา 52112502037 การปกครองท้องถิ่น (รัฐศาสตร์)
ขอขอบคุณอีกครั้งครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 12/2/2556 16:06:00
IP : 10.114.40.95

ไม่สามารถเข้ามาเรียนได้แล้วครับ เนื่องจากปัจุบันคะแนนเฉลี่ยสะสมปัจจุบันที่ 1.7 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 4 ปีจึงไม่สามารถกลับเข้าศึกษาในสาขาเดิมได้ครับ


ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 12/2/2556 16:07:00
IP : 10.114.40.95

คำแนะนำสำหรับหากประส่งเข้าศึกษาคือมาสมัครเข้าเรียนใหม่และนำผลการเรียนที่ได้เรียนมาแล้วไปยกเว้นรายวิชาได้ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้