Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4227 : ยังไมืได้ไปชำระค่าเทียบโอนและค่าเทอมจมีปัญหาอะไรมั้ยค่ะ
52132162005
เมื่อ : 18/4/2556 11:33:56
IP : 180.183.63.213
มีผู้เข้าชม 397 ครั้งแล้ว

ดิฉันยังไม่ได้ไปชำระค่าเทียบโอนและค่าเทอมเพราะยังมีปัญหาทางการเงินอยู่และดิฉันพร้อมที่ไปชำระค่าเทอมจะมีปัญหาเรื่องอะไรหรือป่าวค่ะเพราะดิฉันได้ศึกษาจบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554แล้วค่ะ


ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 19/4/2556 10:52:00
IP : 10.114.40.90

ข้อมูลลงทะเบียนปัจจุบัน อยู่ที่ 2/2553 ครับ หลังจากนั้นไม่มีข้อมูลการลงทะเบียนครับ หากต้องการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องขอคืนสภาพนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนวิชาที่เหลือ ใหม่ครับ จึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
52132162005
เมื่อ : 6/3/2557 13:14:00
IP : 183.88.253.38

แต่ว่าดิฉันเรียนครบทุกวิชาแล้วน่ะค่ะสอบแล้ววิจัยผ่านหมดแล้วค่ะเหลือแต่ยังไม่ได้ไปติดต่ดจ่ายค่าเทียบโอนกับค่าเทอมที่เหลืออ่ะค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
52132162005
เมื่อ : 7/3/2557 16:06:00
IP : 180.183.182.121

และสามรถนำรายวิชาที่เรียนแล้วไปยืนยันได้มั้ยค่ะเพราะอาจารย์เซ็นรับรองรายวิชาแล้วและนำไปเทียบโอนมาให้แล้วแต่ยังไม่ได้ไปชำระเงินค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 4
52132162005
เมื่อ : 7/3/2557 16:12:00
IP : 180.183.182.121

และสามรถนำรายวิชาที่เรียนแล้วไปยืนยันได้มั้ยค่ะเพราะอาจารย์เซ็นรับรองรายวิชาแล้วและนำไปเทียบโอนมาให้แล้วแต่ยังไม่ได้ไปชำระเงินค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้