Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 441 : เกรดสะสม
48116012037
เมื่อ : 28/2/2551 13:56:46
IP : 10.114.1.37
มีผู้เข้าชม 844 ครั้งแล้ว

จะขึ้นปี 4 เกรดสะสมต้อง ถึงเท่าไรค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noy
เมื่อ : 28/2/2551 14:30:00
IP : 10.114.1.253

ต้องไม่ตำกว่า 1.80 ค่ะ...แต่เมื่อจบชั้นปีที่ 4 ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 ค่ะ...

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้