Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4414 : สถานะพ้นสภาพนักศึกษา
51112462003
เมื่อ : 6/6/2556 17:13:32
IP : 110.168.208.145
มีผู้เข้าชม 485 ครั้งแล้ว

คนที่ขึ้นสถานะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา มีระยะเวลาในการคืนสภาพนานเท่าใดครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 6/6/2556 18:22:00
IP : 10.114.40.106

การลาพักการเรียน สามารถลาพักติดต่อกันไม่เกิน 1 ปีการศึกษาครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้