Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4539 : เลือกเสรีไม่ได้
53111046159
เมื่อ : 16/7/2556 21:39:12
IP : 171.99.217.186
มีผู้เข้าชม 446 ครั้งแล้ว

ทำไมลงเลือกเสรีไม่ได้คะ
เลือกเสรีนี่ เลือกเทอมนี้ เรียนเทอมหน้าใช่ไหม 
ตอนนี้อยู่ปี 4 ถ้าลงเทอมนี้ไม่ได้ แล้วจะสามารถลงได้เทอมไหนคะ เพราะปี 5 ออกฝึก

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 18/7/2556 14:12:00
IP : 10.114.40.92

ในแผนการเรียนนักศึกษาเรียนวิชาเลือกเสรีแล้วในเทอมที่ 1/2554 และ เทอม 2/2555 ครบ 6 หน่วยกิตแล้วค่ะ ดังนั้นจึงเข้าไปจองรายวิชาไม่ได้ค่ะ หากนักศึกษายังเรียนวิชาเลือกเสรีไม่ครบ 6 หน่วยกิต ให้มาลงเพิ่มวิชาเรียน วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้