Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4676 : กำหนดวันรับทรานสคิป
52125012015
เมื่อ : 19/10/2556 14:10:12
IP : 110.49.234.215
มีผู้เข้าชม 282 ครั้งแล้ว

1 อยากทราบว่านักศึกษา กศ.บป. ที่จะจบในเทอม1/56 สอบปลายภาควันสุดท้าย 27 ต.ค.56 จะได้รับใบทรานสคิปประมาณวันที่เท่าไหร่(ทำเรื่องขอจบไปวันที่31 ก.ค.56)
2 ถ้ากรณีจะขอใบรับรองหลังจากสอบเสร็จ ฝ่ายทะเบียณจะลงวันจบการศึกษาในวันสอบวันสุดท้ายหรือป่าว
3หลังจากสอบเสร็จจะต้องทำเรื่องอะไรอีกหรือป่าว

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 20/10/2556 10:00:00
IP : 10.114.40.82

ถ้าเกรดมาถึงทะเบียนภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ครบทุกวิชา และนักศึกษาสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสามารถมารับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิได้ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 นะค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้