Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4771 : เกรดที่จะจบ และเกรดที่รีไท
54113562033
เมื่อ : 14/11/2556 16:05:10
IP : 223.205.94.155
มีผู้เข้าชม 765 ครั้งแล้ว

เกรดเท่าไรถึงจะโดนรีไทครับ และจะจบการศึกษาต้องได้ไม่ต่ำกว่าเท่าไร  1.99 ได้มั้ยครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 15/11/2556 9:01:00
IP : 10.114.40.107

นักศึกษาภาคปกติ
1.ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
2. ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 และ 12 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
3. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรกำหนด แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80
และหากจะสำเร็จการศึกษานักศึกษาต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
54114742103
เมื่อ : 28/11/2556 21:00:00
IP : 27.55.217.60

แร้วถ้าเราได้1.78ละค่ะ แต่ยังไม่ออกอีกตัวซึ่งรู้เกรดแร้วว่าจะต้องได้Aเราจะได้เกรดเท่าไรค่ะ แล้วเราจบปี4นี่จะต้องได้เกรด2แต่ถ้าไม่ถึงโดนรีไท แต่ถ้าเราไม่ทำเรื่องจบนี่จะโดนรีไหมค่

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้