Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 487 : ต้องการทราบรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา กศ.บป
47114043014
เมื่อ : 14/3/2551 22:19:46
IP : 117.47.166.184
มีผู้เข้าชม 1265 ครั้งแล้ว

อยากขอข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เอกไฟฟ้าอุตสาหกรรม และการลงเรียนเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครู 1 ปี น่ะค่ะ รบกวนขอรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ c_chu_c@hotmail.com

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 16/3/2551 10:02:00
IP : 10.114.1.253

กำหนดการ รับสมัคร เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2551 ของนักศึกษา กศ.บป.

วันเดือนปี
กำหนดการ
สถานที่

15 มีนาคม – 26 เมษายน 2551
เวลา 08.3016.30 น. จำหน่ายใบสมัคร
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ฝ่ายธุรการ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
ฝ่ายธุรการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

1 – 26 เมษายน 2551
เวลา 09.0016.00 น.
รับสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

5 6 เมษายน 2551
เวลา 09.0016.00 น.
รับสมัครที่ศูนย์ให้การศึกษาต่าง ๆ
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (บ้านไร่)
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

3 พฤษภาคม 2551
ประกาศผลการคัดเลือก
หน้าอาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ศูนย์ให้การศึกษาต่าง ๆ
เวปไซต์ http://registrar.nsru.ac.th

10 พฤษภาคม 2551
เวลา 09.0011.00 น.
เวลา 11.0012.00 น.
เวลา 13.0016.00 น.
รายงานตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รายงานตัวตัวจริง
รายงานตัวตัวสำรอง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

11 พฤษภาคม 2551
เวลา 09.0010.00 น.
เวลา 10.0010.30 น.
เวลา 10.3012.00 น.
รายงานตัวของศูนย์ให้การศึกษาต่าง ๆ
รายงานตัวตัวจริง
รายงานตัวตัวสำรอง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี (บ้านไร่)
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

17 พฤษภาคม 2551

เวลา 09.0010.00 น.

เวลา 10.0010.30 น.

เวลา 10.3012.00 น.
รายงานตัวของศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

รายงานตัวตัวจริง

รายงานตัวตัวสำรอง

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

18 พฤษภาคม 2551
เวลา 09.0010.00 น.
เวลา 10.0010.30 น.
เวลา 10.3012.00 น.
รายงานตัวของศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดชัยนาท
รายงานตัวตัวจริง
รายงานตัวตัวสำรอง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

7 มิถุนายน 2551
เปิดภาคเรียนที่ 1/2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และศูนย์ให้การศึกษาต่าง ๆ


คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้