Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 4894 : อยากจะทราบว่าจะเปิดรับตรงภาคปกติ (รอบ 2) วันไหนครับ
56115342026
เมื่อ : 14/2/2557 21:35:40
IP : 223.207.157.229
มีผู้เข้าชม 532 ครั้งแล้ว

แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ
ขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 17/2/2557 14:03:00
IP : 10.114.40.120

รับสมัครภาคปกติ (รอบ 2) วันที่ 20-29 มิถุนายน 2557 ค่ะ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาใบ ร.บ.1-ป หรือใบ ปพ.1 จำนวน 1 ฉบับ
3. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้