Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5 : รายชื่อแก้ I
49144043001
เมื่อ : 19/5/2550 11:44:23
IP : 10.114.1.42
มีผู้เข้าชม 628 ครั้งแล้ว

ขอทราบรายชื่อนักศึกษาแก้ I ในรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ของอาจารย์ภาสกร วรอาจ ของนักศึกษาภาค กศ.ยช สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ว่าอาจารย์ส่งรายชื่อใครมาบ้าง หากอาจารย์ไม่ได้ส่งมายังทะเบียนจะได้ทำการลงเรียนในรายวิชานี้ใหม่ เพราะ เกรดในอินเตอร์เน็ตยังเป็น I อยู่เลย

ตอบโดย คำตอบที่ 1
Webmaster
เมื่อ : 19/5/2550 12:10:00
IP : 10.120.4.13

สำหรับนักศึกษาที่ยังมีผลการเรียนเป็น I นักศึกษายังไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ครับ ให้นักศึกษาไปติดต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อทำงานเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขเกรด I ให้เรียบร้อยนะครับ สำหรับรายชื่อนักศึกษาคนใดที่มีผลการเรียนเป็น I นั้นทางทะเบียนฯ ไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ครับ นักศึกษาจะทราบได้เฉพาะของตนเองครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
su
เมื่อ : 19/5/2550 16:14:00
IP : 10.114.1.24

สอบถามที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ให้แล้ว อาจารย์ยังไม่ส่งเกรดมาเลยนะคะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้