Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5006 : การติด I
56113602022
เมื่อ : 12/4/2557 13:38:25
IP : 171.6.66.115
มีผู้เข้าชม 349 ครั้งแล้ว

เทอมที่ 1 / 2556

ติด I แก้ไปแล้ว  ทำไม เกรดไม่เปรียบ  อยากทราบเกรดค่ะ

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้ามา คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้