Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5025 : อยากจะทราบรหัสอ้างอิงฝึกงาน
53114512028
เมื่อ : 27/4/2557 13:36:30
IP : 10.114.1.42
มีผู้เข้าชม 384 ครั้งแล้ว

อยากจะทราบรหัสอ้างอิงฝึกงาน 3/2556  เอกวารสารศาสตร์ ปี 4  ค่ะ รบกวนช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 28/4/2557 15:14:00
IP : 10.114.40.119

รหัสอ้างอิง :4030029
รหัสวิชา : 3104801
ชื่อวิชา : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
จำนวนหน่วยกิต : 5(450)

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้