Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5033 : โอนเกรด
56114712116
เมื่อ : 1/5/2557 9:25:45
IP : 171.4.122.237
มีผู้เข้าชม 348 ครั้งแล้ว

การโอนเกรด ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 3/5/2557 15:52:00
IP : 10.114.40.119

ค่าโอนผลการเรียน ต้องชำระค่าธรรมเนียม หน่วยกิตละ 50 บาท ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้