Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 5053 : การรายงานตัวเข้ารับปริญญา
51112462062
เมื่อ : 12/5/2557 16:59:56
IP : 1.10.130.207
มีผู้เข้าชม 547 ครั้งแล้ว

อยากทราบวันที่แน่น่อน ของการรายงานตัวเข้ารับปริญญา(ในเว็บไซต์)คะว่าวันไหน

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 14/5/2557 9:19:00
IP : 10.114.40.119

สำหรับกำหนดวันรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
จำได้จัดส่งไปให้นักศึกษาตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในใบขอสำเร็จการศึกษาครับ และจะประกาศทาง www.nsru.ac.th

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้